Statul roman – schiţa lecţiei + fişă de lucru (clasa a V-a)

Fişă de lucru în format pdf pentru listare: Statul roman - Fişă de lucru Republica romană după alungarea ultimului rege, Tarquinius Superbus, începând cu anul 509 î. Hr., Roma devine Republică; aceasta era condusă de Senat (cea mai importantă instituţie politică), magistraţi şi de Adunarea Poporului (avea rolul de a-i alege pe magistraţi); cei mai importanţi … Citește în continuare Statul roman – schiţa lecţiei + fişă de lucru (clasa a V-a)

Anunțuri

Revoluţia de la 1848-1849 în Transilvania- schiţa lecţiei (clasa a VIII-a)

va fi mult mai sângeroasă şi se va transforma într-un război pentru păstrarea fiinţei naţionale româneşti; în martie 1848, începe la Budapesta revoluţia şi apoi Dieta de la Bratislava votează anexarea Transilvaniei la Ungaria; la 18 aprilie 1848, fruntaşii românilor se întâlnesc la Blaj şi hotărăsc convocarea unei Mari Adunări Naţionale pentru luna mai; 3-5 … Citește în continuare Revoluţia de la 1848-1849 în Transilvania- schiţa lecţiei (clasa a VIII-a)

Renaşterea în Italia – schiţa lecţiei + fişă de lucru şi prezentare power point (clasa a VI-a)

Fişă de lucru în format pdf pentru listare: Renaşterea în Italia - fişă de lucru Prezentarea power-point ce însoţeşte lecţia: Renaşterea în Italia Umanismul şi Renaşterea s-au manifestat, mai întâi în Peninsula Italică, apoi şi în alte regiuni ale Europei. În Peninsula Italică, au fost favorizate de: dezvoltarea economică a oraşelor italiene, spirijinirea artiştilor cu fonduri, de … Citește în continuare Renaşterea în Italia – schiţa lecţiei + fişă de lucru şi prezentare power point (clasa a VI-a)

Statele democratice – schiţa lecţiei + fişă de lucru (clasa a VII-a)

Schiţa lecţiei în format pdf pentru listare: Statele democratice Fişă de lucru în format pdf pentru listare: Statele democratice - fişă de lucru În statele democratice din perioada interbelică a funcţionat principiul separarării puterilor. Parlamentarismul a continuat să fie o trăsătură importantă în aceste ţări.  Sistemul lor politic era pluripartit şi erau organizate alegeri libere, pe baza … Citește în continuare Statele democratice – schiţa lecţiei + fişă de lucru (clasa a VII-a)

Revoluţia de la 1848 în Moldova şi Ţara Românească – schiţa lecţiei + fişă de lucru (clasa a VIII-a)

Fişă de lucru în format pdf pentru listare: Revoluţia de 1848 - Fişă de lucru Contextul european: val revoluționar început la Paris şi propagat apoi la Viena, Berlin, orașele italiene etc. Cauzele: nevoia de modernizare a societăţii şi statelor româneşti; eliminarea vechilor privilegii feudale; emanciparea şi împroprietărirea ţăranilor; respectarea autonomiei interne (în Transilvania şi egalitate în drepturi … Citește în continuare Revoluţia de la 1848 în Moldova şi Ţara Românească – schiţa lecţiei + fişă de lucru (clasa a VIII-a)

Fondarea Romei: istorie şi legendă – schiţa lecţiei + prezentare power-point (clasa a V-a)

Schiţa lecţiei în format pdf pentru listare: Fondarea Romei Prezentarea power-point ce însoţeste lecţia:  Fondarea Romei. Istorie şi legendă      Primii locuitori ai Italiei antice au fost italicii, din care făceau parte latinii, sabinii, samniţii. La începutul mileniului I î.Hr. din Orient au venit etruscii, iar în sudul peninsulei Italice se găseau elenii.  După tradiţie, … Citește în continuare Fondarea Romei: istorie şi legendă – schiţa lecţiei + prezentare power-point (clasa a V-a)

Regulamentele Organice – schiţa lecţiei + fişă de lucru (clasa a VIII-a)

Schiţa lecţiei în format pdf pentru listare: Regulamentele Organice Fişă de lucru în format pdf pentru listare: Regulamentele Organice - fişă de lucru Prin Tratatul de pace de la Adrianopol (care a încheiat războiul ruso-turc din 1828-1829), Rusia a devenit putere protectoare a Principatelor Române, fiind limitată suzeranitatea otomană, manifestată prin plata tributului şi confirmarea domnilor. Protectoratul … Citește în continuare Regulamentele Organice – schiţa lecţiei + fişă de lucru (clasa a VIII-a)

Studiu de caz: Anul 1821 în istoria românilor – schiţa lecţiei (clasa a VIII-a)

Pe plan european au loc, în 1820-1822, mai multe mişcări de eliberare socială şi naţională (Spania, Italia, Serbia, Grecia). În strânsă legătură cu mişcarea de emancipare a grecilor de sub stăpânirea otomană, organizată de societatea Eteria, a avut loc mişcarea socială şi naţională declanşată sub conducerea lui Tudor Vladimirescu, în Ţara Românească. Cauzele mişcării sunt … Citește în continuare Studiu de caz: Anul 1821 în istoria românilor – schiţa lecţiei (clasa a VIII-a)

Regimul fanariot în Moldova şi în Ţara Românească – schiţa lecţiei + fişă de lucru (clasa a VIII-a)

Schiţa lecţiei în format pdf pentru listare: Regimul fanariot Fişă de lucru în format pdf pentru listare: Regimul fanariot - fişă de lucru Regimul fanariot a fost instaurat în Moldova în 1711, după plecarea lui Dimitrie Cantemir în Rusia şi în 1716  în Ţara Românească, după Ştefan Cantacuzino, începând cu acelaşi domn - Nicolae Mavrocordat. Reprezentatul pe … Citește în continuare Regimul fanariot în Moldova şi în Ţara Românească – schiţa lecţiei + fişă de lucru (clasa a VIII-a)

Regimul habsburgic şi mişcarea de emancipare politico-socială în Transilvania – schiţa lecţiei + fişă de lucru (clasa a VIII-a)

Schiţa lecţiei în format pdf pentru listare: Regimul habsburgic şi mişcarea de emancipare politico-socială în Transilvania - schiţa lecţiei Fişă de lucru în format pdf pentru listare: Regimul habsburgic şi mişcarea de emancipare politico-socială în Transilvania - fişă de lucru După 1683 (respingerea asediului otoman asuprea Vienei), Imperiul Habsburgic a trecut la o politică de extindere teritorială … Citește în continuare Regimul habsburgic şi mişcarea de emancipare politico-socială în Transilvania – schiţa lecţiei + fişă de lucru (clasa a VIII-a)